previous arrow
next arrow
Slider

Werkvelden

Wij bieden maatwerkoplossingen aan voor alle relevante aspecten van de buitenruimte. De meeste projecten worden vanuit een integrale invalshoek doorlopen. Kijk bij onze Projecten waar wij ons mee bezighouden. Hieronder kan u terugvinden waar wij vanuit onze eigen interesse en expertise meerwaarde kunnen bieden.

Inventarisatie (door onze vaste kennispartners)

 • Opname ter plekke. We gaan altijd buiten kijken en opnemen.
 • Digitale inmeting (3D)
 • Geotechnisch onderzoek

Ontwerp en advies

 • Ontwerp, advies, dimensionering, verhardingen en rioolsystemen
 • Beoordeling en advies toestand van verharding en rioolsystemen
 • Kostenramingen en risicoanalyses in iedere fase van een project

Contractvorming

 • BKPV, EMVI (maatwerk-)oplossingen
 • RAW (raam-)contracten, prestatiecontracten, UAV–GC-contracten, hybride contractvormen
 • Prestatie- en maatwerkcontracten

Markt en aanbesteding

 • Markconsultaties en verkenning
 • Inkoop en aanbestedingsbegeleiding
 • Ervaring met systemen als TenderNed, Negometrix, DAS, e.d.

Omgeving

 • Vergunningstrajecten
 • Omgevingsmanagement en participatie
 • Veiligheid en gezondheid
 • BLVC (Bereikbaarheid, Leefbaarheid, Veiligheid Communicatie)

Project- en procesmanagement

 • Scope, inrichting, beheersing, rapportage van projecten
 • Risicomanagement
 • Financieel management
 • GROTICK-principe (Geld, Risico, Organisatie, Tijd, Informatie, Communicatie en Kwaliteit)