previous arrow
next arrow
Slider

Producten

De producten die wij maken worden duidelijk en kwalitatief hoogwaardig gepresenteerd. Ze zijn duidelijk, leesbaar en herkenbaar. De adviezen en contracten worden op maat gemaakt voor uw project en organisatie.

Ontwerp- en tekenwerk

Ontwerpen en visualiseren doen we in ieder stadium tussen initiatie en uitvoering. Wij zijn goed in simpel en duidelijk ontwerpen. Tekeningen (ook in NLCS) zijn hierdoor goed leesbaar en presentabel. Wij werken zowel in 2D als in 3D en in Autocad Civil 3D en Microstation.

Programma van eisen

Het programma van eisen krijgt bij ons extra aandacht. Wij hebben hiervoor een maatwerkrapportage beschikbaar, zodat u de gedurende een project de voortgang niet uit het oog verliest.

Contracten

De contractwereld is volop in beweging. Wij stemmen de contractvorm af op het project en de organisatie. Wij hebben ervaring met vrijwel alle contract- en aanbestedingsvormen. Wij ontwikkelen en bewegen altijd met de markt mee.

Kosten en risico’s

Het projectbudget dient gebaseerd te zijn op de raming. De exacte vertaling naar het budget vraagt vaak nog enige bewerking. Om de kosten en risico’s van een project zo goed mogelijk in beeld te houden, hebben wij de standaard prognose-systematiek aangescherpt. Dit levert vaak verrassende maatwerkproducten op die een helder inzicht geven en bijsturing mogelijk maken.

Adviezen

De adviezen die we opstellen worden onderbouwd op basis van heldere uitgangspunten en invalshoeken. De basis van een advies is altijd realistisch en gestoeld op feiten. De adviezen zijn bruikbaar voor zowel bestuurlijke processen als uitvoering. Regelmatig ontwikkelen wij nieuwe producten en ideeën waarmee wij uw organisatie of projecten verder helpen.

Omgevingsmanagement & participatie

Wij betrekken belanghebbenden al vroeg in het traject. De belangen, ideeën en oplossingen voor de buitenruimte van belanghebbenden worden zo tijdig bij elkaar gebracht. De resultaten worden door middel van een duidelijke en overzichtelijke rapportage online gepresenteerd.

Marktconsultaties

In de periode voor een aanbesteding verzamelen overheden marktkennis om hun aanbesteding zo goed mogelijk vorm te geven. De interessantste informatie wordt verkregen door persoonlijk contact met leveranciers. In persoonlijke communicatie zullen leveranciers veel meer geneigd zijn om interessante informatie te delen met de aanbestedende dienst. Wij verzorgen zowel een open als een gesloten marktconsultatie.