previous arrow
next arrow
Slider

Herinrichting speelpolder buitenland Heerjansdam

Algemeen:

 • Opdrachtgever: Gemeente Zwijndrecht
 • Type Project: Natuur, GWW, onderzoeken, plan, calculatie, afstemming proces, werkomschrijving
 • Jaartal: 2017-2018

Polder Buitenland wordt deels opnieuw ingericht. In het inrichtingsplan is weergeven welke delen de herinrichting betreft. Het project ligt in de kern Heerjansdam en kenmerkt zich momenteel als poldergebied.

De herinrichting behelst een herinrichting met recreatieve voorzieningen. In fase 1 wordt  de punt en de parkeerplaats langs de Randweg als eerste voorbereid. Daarnaast wordt ook de nodige aandacht gevraagd voor de bomen bij de parkeerplaats aan de Randweg. Ons bureau is benaderd voor de technische civieltechnische- en cultuurtechnische engineering voor de uitvoering van dit mooie project. De andere fases worden later uitgevoerd. Voor de gemeente Zwijndrecht is door Ingenieursbureau Drechtsteden (IBD) druk gewerkt aan de voorbereiding fase 1 van de herinrichting Polder Buitenland te Heerjansdam. Aan de hand van een concept Voorlopig Ontwerp (VO) is door ons een Definitief Ontwerp en een RAW bestek gemaakt en vrijgegeven.

Doel:

Het belang van de opdrachtgever (Ingenieursbureau Drechtsteden) is een door de gemeente Zwijndrecht geaccepteerde werkwijze en een contract wat past bij dit werk en organisatie. Wij hebben hiervoor een maatwerk plan van aanpak opgesteld voor de te nemen stappen en om een afgewogen keuze te maken in de voorbereiding en uitvoering.

Bijzonderheden project:

 • Input van historische gegevens
 • Kabels en leidingen (rioolpersleiding)
 • Onderzoeken en implementatie:
 • Wet natuurbeschermingsonderzoek (Flora & Fauna)
 • Uitwerking Programma van Eisen
 • Gebruik natuurlijke materialen
 • Ontwerpen inrichting, water, spelen, spelaanleidingen
 • Keuze toe te passen materialen
 • Afstemming toekomstig beheerder SBB (Staats Bos Beheer, voorheen Recreatieschap/GZH)
 • Vergunningen afstemming i.r.t. het contract en werkzaamheden aannemer.

Afgerond proces:

Het werk verkeert nu (mei 2018) in de uitvoeringsfase. Het werk is met succes aanbesteed. Onze werkzaamheden zijn op vakkundige wijze en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.