previous arrow
next arrow
Slider

Herinrichting fietsstraat Cornelis Joosstraat in Breda

Algemeen:

 • Opdrachtgever: Gemeente Breda
 • Type Project: GWW, groen, civiel, Kabels en Leidingen, proefsleuven, riolering inrichting, meubilair, tekenstandaard Breda
 • Jaartal: 2016-2017

In de wijk Geeren Zuid ligt de Cornelis Joosstraat. De parallelweg is een straat met 30 km/zone en een 1 richtingsverkeer gelegen tussen de Alard Duhamelstraat en de Claas Persoonstraat.

Het autoverkeer op de parallelweg is alleen bestemmingsverkeer. Dagelijks maken er op deze parallelweg meer dan 700 fietsers gebruik en maar 150 motorvoertuigen/etmaal. De fietsverbinding tussen de Kapittelweg en de Groenendijk richting Terheijdenseweg, Moerlaken ontbreekt. Door de parallelweg van de Cornelis Joosstraat een fietsstraat te maken is de fietsverbinding compleet.
In de structuurvisie geeft de gemeente Breda onder andere aan dat er ingezet wordt op het verhogen van het aandeel fietsverkeer in de stad. Beheer is voornemens de verharding te vervangen op deze weg en dit biedt kansen om mee te liften door de weg (visueel) te versmallen en om te vormen tot fietsstraat.

Doel:

Het doel is te komen tot een overeenkomst voor het opstellen van

 • Een definitief ontwerp inclusief dwarsprofielen (concept en definitief)
 • Een bestek conform RAW systematiek inclusief tekeningen, V&G plan ontwerpfase, bestekbegroting en bijbehorende werkzaamheden.

Bijzonderheden project:

Drukke doorgaande weg met:

 • Een busverbinding
 • Fietsstraat (doorgaande)
 • Toegangsweg verzorgingstehuis
 • Diep riolering > 3 meter diep
 • Kabels en leidingen
 • Logistiek en omgevingsmanagement


De ‘stap-voor-stap’ aanpak van RIBW Projecten verzorgt onder ander de volgende werkzaamheden naast en voor de opdrachtgever:

 • Coördinatie kabels en leidingen
 • Opstellen van kostenraming
 • Opstellen RAW contract volgens de standaard Breda voor het werk,
 • Aanleg tijdelijke voorzieningen
 • Ondersteuning aanbesteding (input) via Negometrix
 • Uitwerking planning en fasering en bouwlogistiek
 • Afstemming met afdeling BOR (beheertoets) als toekomstig beheerder  

Afgerond proces:

Dit project is gerealiseerd in 2017 en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.