previous arrow
next arrow
Slider

Vervanging 2 bruggen Westland

Algemeen:

 • Opdrachtgever: Gemeente Westland
 • Type Project: GWW, onderzoeken, plan, calculatie, afstemming proces, contractmanagement
 • Jaartal: 2017-2018

Voor het jaarprogramma 2017 kunstwerken dienen er twee kunstwerken te worden vervangen.Het betreft hierbij de bruggen L023 gelegen in de kern De Lier en W525 gelegen in de kern Wateringen.

Voor het vervangen van de bruggen dienen de werkzaamheden nader te worden uitgewerkt. De uit te voeren werkzaamheden worden met een UAV-GC contract voorbereid voor de uitvoering samen met een civieltechnisch aannemer.
In samenspraak met de opdrachtgever is voor de volgende aanpak gekozen:

 

 • Inventarisatie en onderzoeken
 • Aanvraag en afstemming vergunningen
 • Opstellen van een Programma van Eisen
 •  Opstellen UAV-GC contract en aanbesteding

Doel:

Het belang van de opdrachtgever is een door de gemeente Westland geaccepteerde werkwijze en een contract wat past bij dit werk en organisatie. Wij hebben hiervoor een maatwerk plan van aanpak opgesteld voor de opdrachtgever om de juiste keuze te maken.

Bijzonderheden project:

 • Input van historische gegevens
 • DTM meting met foto’s en coördinaten
 • Onderzoeken en implementatie:
 • Wet natuurbeschermingsonderzoek (Flora & Fauna)
 • Sonderingen
 • Asfaltonderzoek
 • Vergunningen afstemming i.r.t. het contract en werkzaamheden aannemer

Afgerond proces:

Er is door een UAV-GC contract (laatste versie Pro contract CROW) en een kostenraming opgesteld. Het werk verkeert nu (mei 2018) in de uitvoeringsfase
De aannemer kan met de gegevens vrij snel schakelen om de bruggen te vervangen.
Onze werkzaamheden zijn op vakkundige wijze en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever uitgevoerd.