previous arrow
next arrow
Slider

Vervanging Oosterleese brug (poort van Westland)

Algemeen:

 • Opdrachtgever: Gemeente Westland
 • Type Project: Kunstwerken, infra, GWW, onderzoeken, faseringsplan, calculatie, afstemming proces, contractmanagement
 • Jaartal: 2013-2015

Wij hebben voor dit project een maatwerk Plan van Aanpak (PvA) geschreven. Dit plan beschrijft de uitgangspunten, randvoorwaarden en de aanpak van de voorontwerpfase en bepaling van de scope ten behoeve voor de vervanging van de Oosterleese brug een verkeersbrug over de boezem te De Lier.

Er zijn twee vaarroutes die het Westland direct met Midden-Delfland verbinden. In de route over de Zijde, een route die goed geschikt gemaakt kan worden voor vaartuigen van formaat, liggen enkele knelpunten, één van de knelpunten is de Oosterleese brug in de Oostbuurtse weg in De Lier. Deze brug heeft een doorvaarthoogte van 1,30 m en vormt een obstakel voor zowel de rondvaartondernemingen als de kleine pleziervaart, die respectievelijk vragen om een minimale doorvaarthoogte van 1,50 m en 1,80 m. Eigenlijk is het dus voor de meeste vaartuigen fysiek onmogelijk om via deze route van het Westland naar Midden-Delfland te varen en vice versa.

Doel:

De huidige brug bestaat in hoofdlijnen uit landhoofden, een smalle verkeersbrug bestaande uit metaal, beton en metselwerk. In de vormgeving van de nieuwe brug dient de poortfunctie van het Westland voor de recreatievaart tot uiting te komen. Het nieuwe brugtype en ontwerp dienen worden voorbereid om in de toekomst geschikt te zijn voor de doorvaart van recreatievaart met een doorvaarthoogte van 1,80 meter. Het betreft hierbij een vaste brug uitgerust met remmingwerken en kluunvoorzieningen.

Bijzonderheden project:

 • Ontwerpstudie samen met een landschapsarchitect opgesteld
 • Notitie ontwerpstudie opgesteld voorzien van kostenraming, risicoanalyse en goedgekeurd door het dagelijks bestuur
 • Brug (prefab) met kabelgoot aan de brug geïntegreerd ontwikkeld in de vorm van de brug samen met de markt
 • Toepassing duurzame materialen
 • Tijdspad (kort) in verband met subsidie
 • Schaatsvoorzieningen in samen spraak met ijsvereniging
 • Risicomanagement
 • Subsidieproject
 • Vergunningsmanagement
 • Omgevingsmanagement en presentatie bedrijven en bewoners
 • Stakeholdersanalyse en pro actief afstemmen verschillende belangen
 • Geotechnisch advies en sonderingen
 • Maatwerkoplossingen met bewoners in verband met nieuwe situatie
 • Grondverkaveling
 • Tijdelijke voorzieningen tijdens uitvoering (pontons op water)
 • Wet natuurbeschermingsonderzoek (Flora & Fauna)
 • Vergunningen afstemming i.r.t. het contract en werkzaamheden aannemer

Afgerond proces:

Er is vanuit een aantal invalshoeken een contractkeuze gemaakt uit een aantal varianten. Gezien het tijdspad, budget en risico oogpunt is gekozen voor een RAW Hybride contract. Het project is gerealiseerd en in gebruik. Zeker de moeite waard om een keer te gaan kijken.

Video: