previous arrow
next arrow
Slider

Realisatie 3 duikerbruggen Het Zand te Ridderkerk

Algemeen:

 • Opdrachtgever: Gemeente Ridderkerk (BAR gemeente)
 • Type Project: Civiel kunstwerken, infra, GWW, kabels en leidingen, riolering en open water
 • Jaartal: 2016-2018

Ontwikkelingslocatie Het Zand is een woningbouwlocatie welke gefaseerd wordt ontwikkeld.

De infrastructuur wordt volgens het principe van bouw- en woonrijp maken gerealiseerd. De projectfasen die ter weerszijden van de singel liggen naderen de voltooiing, de noodzakelijke hoofdinfrastructuur dient in dit kader gereed gemaakt te worden. Onderdeel hiervan is de realisatie van drie duikerbruggen die de singel doorkruisen.
Wij zijn door de gemeente Ridderkerk benaderd om de realisatie met een UAV-GC contract op een pragmatische manier aan te besteden. Hiervoor is een maatwerk plan van aanpak geschreven op welke wijze dit door RIBW Projecten uitgevoerd wordt. Dit plan van aanpak heeft tot de opdracht geleid.

Bijzonderheden project

De ‘stap-voor-stap’ aanpak van RIBW Projecten verzorgt onder ander de volgende werkzaamheden naast en voor de opdrachtgever:

 • Afstemming bouwer woningbouwlocatie
 • Coördinatie stakeholders
 • Opstellen van een grondbalans
 • Met een landschapsarchitect de ruimtelijk visuele schets duikerbrug uitgewerkt
 • Opstellen van kostenramingen varianten
 • Afstemming met beheerders en vergunningverleners in verband met Programma van Eisen
 • Contractmanagement UAV-GC van het werk, aanleg tijdelijke voorzieningen
 • Begeleiden Europese aanbesteding
 • Uitwerking planning en fasering en bouwlogistiek
 • Afstemming met afdeling BOR als toekomstig beheerder van het te ontwikkelen openbaar gebied
 • Directievoering en toezicht (optioneel)

Afgerond proces

De aanbesteding is in 2018 met succes voltooid. De realisatie start in 2018 en dient in 2019 gerealiseerd te zijn.
Deze opdracht is naar volle tevredenheid van de opdrachtgever afgerond.