previous arrow
next arrow
Slider

Bouw- en woonrijp maken woningbouwlocatie Buitenom Piershil

Algemeen:

 • Opdrachtgever: KUIPERS INFRA BV Strijen
 • Type Project: Herinrichting, voorbelasting, inrichting en ontwerp, faseringen, GWW, onderzoeken en berekeningen, calculatie, afstemming vergunningen proces, en ondersteuning projectleiding
 • Jaartal: 2017-2020

In de gemeente Korendijk kern Piershil is een uitbreiding aan de oost(zuid)zijde van hetbestaande dorp voorzien in een lage dichtheid.

De begrenzing van de uitbreiding wordt gevormd door het Klaasgat, de Oude Piershilseweg, de begraafplaats en het Buitenom.

BM Projectontwikkeling gaat hier een woningbouwlocatie te ontwikkelen. In 2012 is er door architectenbureau Visser & Bouwman een 1e ontwerp gemaakt voor totaal 54 woningen. Enkele stedenbouwkundige randvoorwaarden zijn destijds benoemd.

Voor het project is een ontwikkelfase afgerond. Er zijn stedenbouwkundige randvoorwaarden en uitgangspunten ontwikkeld. BM Projectontwikkeling is de projectontwikkelaar (opdrachtgever) en Kuipers Infra is de aannemer (opdrachtnemer).
Het project dient nu bouw- en woonrijp gemaakt te worden. Hiervoor dient het project voorbereid te worden om deze werkzaamheden uit te kunnen voeren. Door ons is het is de voorbelasting technisch voorbereid, het ontwerp (zowel boven- als ondergronds) nader uitgewerkt, rioolberekening opgesteld en details voor steigers bij woningen uitgewerkt

Doel:

Het belang van de opdrachtgever is om zo efficiënt en kostenbewust mogelijk een voor de gemeente Korendijk een verantwoorde geaccepteerde werkwijze te realiseren. Het belang van de omgeving is ook in de voorbereiding meegenomen. Wij hebben hiervoor een maatwerk plan van aanpak opgesteld voor de opdrachtgever om de juiste keuze te maken.

Bijzonderheden project:

 • Handboek Openbare Ruimte (HOR) en duurzaamheid
 • Begraafplaats aangrenzend (afwatering)
 • DTM meting met foto’s en coördinaten (monitoring voorbelasting)
 • Onderzoeken en implementatie:
 • Geotechnisch advies en onderzoek zetting
 • Watercompensatie en eisen Waterschap Hollandse Delta
 • Vergunningen afstemming i.r.t. het contract en werkzaamheden aannemer
 • Koppelduiker
 • Ondergrondse afvalcontainers en opstelplaatsen
 • Openbare verlichting
 • Groeninrichting
 • Ondersteuning projectleiding
 • Intensieve en proactieve samenwerking.

Afgerond proces:

Er is door ons een werkomschrijving (RAW) en een kostenraming opgesteld. Het werk verkeert nu (mei 2018) in de uitvoeringsfase fase 1.
Onze werkzaamheden zijn op vakkundige wijze en naar volle tevredenheid van de opdrachtgever(s) uitgevoerd.