Ingenieurs voor én naast opdrachtgevers

RIBW Projecten is een modern advies- en ingenieurs bureau.

Wij zijn gespecialiseerd in integrale projecten op het gebied van civiele- en cultuurtechniek in 'de buitenruimte'.

In onze rol als adviseurs- en ingenieursbureau opereren wij voor en naast opdrachtgevers. Expertises, belangen en partijen worden door ons verbonden. Dat doen wij vanuit onze passie; het inzetten van onze kennis en gedrevenheid om projecten 100% succesvol af te ronden. Al dan niet met professionele geselecteerde partners uit ons netwerk. Onze moderne projectmatige aanpak - gecombineerd met een hoge kwaliteitsnorm - maakt onze expertise onderscheidend in de verschillende fases van civiel-, groen-, natuurtechniek en waterbouwkundige projecten.

Kenmerken van RIBW Projecten:

  • Transparante proces- en projectmatige werkwijze
  • Verantwoord meedenken bij de specificatie van projecten
  • Kwaliteit en kennis door de vaste aanspreekpunten
  • Borging van integrale samenhang
  • Flexibiliteit door inzet van een netwerk met professionele advieurs en ingenieurs, rechtstreeks aangestuurd op basis van uitdagingen in het project
  • Herkenbare producten
  • Een kosten- en risicobewuste benadering als basis voor elk project

Verder zijn wij gespecialiseerd in proces- en contractvorming voor integrale projecten, het maatwerk wat ieder project vereist. Hierbij wordt rekening gehouden met alle specifieke eisen op verschillende vakdisciplines en de organisatie zelf.

Wij geloven in de kracht van focus - als wij het doen, dan doen wij het goed.

Samen met de opdrachtgever plannen maken en de projecten met succes tot uitvoering brengen. Daar zijn wij goed in.